Planlama ve Fizibilite
 
     -Fizibilite Hazırlığı
     -İdari, Teknik Satınalma Şartnameleri Hazırlığı
     -Mühendislik
     -Kontrollük
 
 
  Detay Proje Hizmetleri
 
     -Betonarme
     -Mimari
     -Çelik
     -Altyapı
     -Mekanik
     -Genel Yerleşim