Görev Ünvan Sayı(Kişi) Sertifika Uygunluğu Belgelendirme Kuruluşu
NDT Bölüm Sorumlusu RT,UT,MT,PT Level-2 1 EN 473 TUV-NORD
NDT Takım Şefi RT, VT Level-2 1 EN 473 TUV-NORD
Radyografi Operatörü RT-2 2 EN 473 TUV-NORD
Radyografi Operatörü RT-1 2 EN 473 ÇNAEM
Radyografi Operatör Yard. RSG Sertifikası 8 TAEK Yönetmeliği TAEK-ANKARA
Ultrasonik Muayene Operatörü UT-2 1 EN 473 TUV-NORD
Ultrasonik Muayene Operatörü UT-1 2 EN 473 ÇNAEM
Manyetik Parçacık Muayene Op. MT-2 3 EN 473 TUV-NORD
Penetrant Muayene Operatörü PT-2 1 EN 473 ÇNAEM
Görsel Muayene Uzmanı VT-2 1 EN 473 TUV-NORD